Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne PFRON służą poprawie zdrowia uczestników i nabraniu sił na dalsze lata walki o zdrowie. Grupy rehabilitacyjne liczą mniej niż 20 osób, co umożliwia na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Turnus może posiadać charakter zarówno stacjonarny jak i niestacjonarny.

Opiekunowi osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie pobytu, pod warunkiem że lekarz specjalista uzasadni konieczność pomocy opiekuna. Jakie dokumenty powinno się złożyć celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON? Po pierwsze trzeba złożyć wniosek o dofinansowanieuczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a następnie konieczne jest dołączenie skierowania na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności a także oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym to kolejne konieczne dokumenty. Wszystkie pisma urzędowe trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Osoba niepełnosprawna znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej otrzymuje o 40% wyższe dofinansowanie. PCPR rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnej wyborów zainteresowani własnymi siłami wybierają miejsce turnusu, przykładowo turnusy rehabilitacyjne PFRON Kołobrzeg. Turnusy rehabilitacyjne PFRON to szansa na lepsze jutro i większą samodzielność w późniejszym czasie. Co ciekawe turnusy te przyczyniają się do zaktywizowanie uczestników w życie społeczności, dzięki czemu rehabilitacja przebiega w szybszym tempie i jest bardzo efektywna.

Zobacz również: turnusy rehabilitacyjne PFRON.