Budowa i geodezja – usługi geodezyjne Rumia

Rozpoczęcie budowy nieruchomości poprzedza żmudny proces urzędowy dotyczący uzyskania akceptacji projektu i pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Jednym z elementów dokumentacji są specjalistyczne mapy i projekty zrealizowane przez geodetę. Jego praca jest niezbędna zarówno na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji. Geodeta musi między innymi wytyczyć na gruncie obiekt budowlany, fundamenty , a ponadto przyłącza i sieć uzbrojenia działki. Prace geodezyjne i kartograficzne są także niezbędne w sytuacji podziału nieruchomości, ustalania granic działek też w sytuacji spraw spornych, wykazywanie na mapach konwersji gruntowych i granicznych. Usługi geodezyjne Rumia obejmują szereg innych czynności geodezyjnych, w tym wytyczanie inwestycji drogowych. Niektóre prace geodezyjne muszą być wykonywane tylko przez geodetów posiadających specjalne uprawnienia, których nadawaniem para się specjalna Komisja Kwalifikacyjna. Jakość wykonywanych prac geodezyjnych zależy w głównej mierze nie tylko od umiejętności i doświadczenia geodety, lecz również od sprzętu jakim się posługuje podczas pomiarów. Wyłącznie innowacyjne oprzyrządowanie pomiarowe, składające się z elektronicznych instrumentów GPS, niwelatorów oraz tachimetrów umożliwia na precyzyjne pomiary, zaś specjalne oprogramowanie na sporządzanie wymaganej przez przepisy dokumentacji. Należy wiedzieć, że w sytuacji spraw toczących się w sądzie, prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wskazanego przez sąd geodetę, będącego biegłym sądowym.