Profesjonalna wycena biznesu

Z różnych względów potrzebna jest Tobie wycena spółki? Sprawdź zatem jakie metody najczęściej wykorzystywane są w ramach takiego działania. Z czystej teorii na początku powinno się podzielić wyceny ze względu na ogólną klasyfikację. Stąd też mogą to być odmiany majątkowe, porównawcze albo dochodowe.

Z kolei każda kategoria posiada też własne osobne podkategorie. O nich powiemy sobie już w tej chwili (warto sprawdzić: wycena spółki). Dzieląc kategorię majątkową można wyróżnić takie sposoby jak forma skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, forma księgowa oraz forma wartości odtworzeniowych. Metody majątkowe używa się w momencie, jeżeli już interesuje nas wycena firmy w kontekście jej likwidacji. Wówczas można w prosty sposób określić szczegółowy majątek, który zostanie w momencie spłaty wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Najczęściej stosowaną metodą jest jednakże metoda dochodowa. Tak przeprowadzona wycena spółki także podlega różnym podkategoriom (polecamy: wycena przedsiębiorstwa). Tutaj można wyróżnić metodę DCF (discounted cash flow, a więc zdyskontowane przepływy pieniężne), metodę zdyskontowanych dywidend a także metodę zdyskontowanych zysków. Wymienione metody można również podzielić na różne podkategorię, ale w tym artykule pominiemy to zagadnienie. W tym momencie przejdziemy do ostatniej metody, która może być zastosowana, ażeby wycena spółki została przeprowadzona w sposób fachowy. Jest to bez wątpienia wymieniona już na początku forma porównawcza. Często nazywa się ją także jako wycenę mnożnikową, a w praktyce chodzi tutaj o oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zestawienie z innymi firmami.

Zobacz także: wycena firmy.