Przemoc – co warto wiedzieć?

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który tyczy się zarówno dzieci, jak także osób dorosłych. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, poznając w głównej mierze przyczyny, skutki, jak również sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co powinno się mieć świadomość tego?
Nie ulega wątpliwości, że niewątpliwie jednym z kluczowych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak także dzieci czy nauczyciele mają okazję zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Trzeba pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, głównie z podniesieniem poziomu wiedzy na określony temat (źródło: przemoc psychiczna wobec dziecka). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak również jakie są symptomy ofiar, a zatem jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, jeżeli już zachodzi taka konieczność. Warto mieć na uwadze również o tym, że w sieci znajdziemy organizacje społeczne oraz fundacje, które udzielają wsparcia na przykład ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą także dorosłego życia, dlatego tak istotne jest, aby nie stać obojętnie z boku, tylko reagować w przypadku, jeśli jesteśmy świadkami lub też podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną na przykład w jego rodzinnym domu lub w szkole.

Warto zobaczyć: stop przemocy.