Sprawy trudne – unieważnienie małżeństwa

Ze względu na tradycję oraz dodatkowo cały czas duży odsetek ludzi deklarujących wiarę katolicką, duża część małżeństw w Polsce zawierana jest nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, lecz też w Kościele, w bardzo wielu przypadkach używając formę ślubu konkordatowego. Niestety wiele spośród zawieranych małżeństw nie wytrzymuje próby czasu i z różnych względów dochodzi do separacji albo rozwodów. Proces rozwodowy przed sądem codziennym odbywa się zgodnie z literą prawa cywilnego i raczej nie stanowi większego dylematu. Gorzej jest kiedy małżonkowie chcą przeprowadzić rozwód kościelny. Zgodnie z prawem kanonicznym pojęcie rozwodu nie istnieje, gdyż przysięga małżeńska mówi wyraźnie o bezwarunkowym wspólnym życiu małżonków do końca ichniejszym życia. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy Kościół traktuje je jako uniemożliwiające dopełnienie złożonej przysięgi, umożliwiając równocześnie małżonkom zawrzeć związek sakramentalny z innym partnerem. Nie jest to jednak unieważnienie małżeństwa, lecz spostrzeżenie nieważności małżeństwa. Jego podstawą ma możliwość być szereg czynników, takich w jaki sposób choroba psychiczna jednego z małżonków utajniona w dniu zawarcia sakramentu albo niezdolność seksualna. Udowodnieniem wady prawnej zawartego aktu małżeństwa para się kancelaria prawa kanonicznego, gdyż postępowanie wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa kościelnego. Procedura stwierdzenia nieważności jest dość długa i nie w każdej chwili kończy się sukcesem, zaś postępowanie toczy się przed odpowiednim miejscowo Sądem Kościelnym umiejscowionym w każdej diecezji.

Zobacz: rozwód kościelny.