Zainwestuj – sprzedam zadłużoną spółkę

Leave a comment

Prowadząc interesy gospodarcze na dużą skalę bardzo często można napotkać dylematy, których nie da się rozwiązać przy użyciu środków, którymi aktualnie się dysponuje. Wówczas sięga się nowe metody, które pośród wielu osób budzą poważne uwagi.

To o czym mowa we wstępie ma z pewnością związek z masą ogłoszeń typu kupię zadłużoną spółkę z o.o., a chętnych na wzięcie udziału w takich transakcjach nie tylko nie brakuje, niemniej jednak także zaczyna ichniejszym przybywać w szybkim tempie. Wielce zastanawiające jest to, dlaczego komuś opłacałoby się przejmowanie firmy, która ma mniejsze lub większe długi. Ulokowane są jednakże czynniki sprawiające, że taka operacja jest bardzo opłacalna dla każdej ze stron umowy. Należy wiedzieć przy okazji, iż tak w rzeczywistości jeśli ktoś składa ofertę o treści kupię spółkę zadłużoną to naprawdę oznacza to nic innego jak to można, że zgodzi się na przejęcie zobowiązań firmy ze kwotę stanowiącą jakiś ustalony procent tych zobowiązań. Jak zatem łatwo się domyślić, w takich układach to sprzedający płaci kupującemu a nie na odwrót. Co nowy posiadacz robi z takimi długami? Ma możliwość on je wykorzystać przykładowo. do wygenerowania kosztów w swojej właściwej firmie, dzięki czemu zapłaci niższy podatek dochodowy. W wielu przypadkach także przejęta firma ma zezwolenia i koncesje, które warte są spłacenia długów dla zaoszczędzenia czasu, a kupno nowej spółki bez długów w większości wypadków nie niesie za sobą żadnych korzyści poza cennym czasem.

Kwestia czy takie funkcjonowania są legalne i etyczne cały czas jest przedmiotem badań wielu biznesmenów i sądów. Dopóki jednakże prawo nie zakazuje takich działań to będą one popularne.

Należy sprawdzić: kupno nowej spółki.