Obrót spółkami – upadłość likwidacyjna

Leave a comment

Co zrobić, kiedy założona przez naszą firmę spółka staje się naszą kulą u nogi, bo nie przynosi zysków, lecz same straty? Możemy w takiej sytuacji, gdy posiadamy wielu wierzycieli ogłosić postępowanie upadłościowe, które jest przeprowadzane w taki sposób, aby zaspokoić w największym stopniu roszczenia naszych wierzycieli i jeżeli jest to możliwe z zachowaniem działania spółki. Całą tę procedurę jasno określa ustawa o Prawie że Upadłościowy i naprawczym z dnia 28 lutego 2003r. W momencie, kiedy dalsze prowadzenie spółki nie jest możliwe a postępowanie naprawcze albo upadłościowe nie zdaje egzaminu ogłaszamy upadłość likwidacyjną. Obydwie te czynności zgłaszamy w sądzie gospodarczym. Postępowaniem upadłościowy zajmie się likwidator, natomiast, kiedy przechodzimy do kolejnego etapu i ogłaszamy upadłość likwidacyjną dalszą procedurą para się syndyk, który przejmuje zarząd przedsiębiorstwa , a ponadto spienięża jego majątek. Tak, zatem upadłość likwidacyjna to zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten metodę środków. Jeśli nie posiadamy pragnienia bawić się w tego typu postępowania możemy naszą zadłużoną spółkę odsprzedać. Firmy prowadzące skup spółek zadłużonych możemy wyszukać z łatwością on-line. Firmy takie spłacają wszelkie nasze zadłużenia względem ZUS i US i przejmują naszą spółkę w 100% udziałów aktem notarialnym pokrywając jego koszty. Gwarantuje to nam uwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Jest to na pewno prostszy sposób na uwolnienie się od kłopotu zadłużonej spółki.

Sprawdź tutaj: przejmę zadłużoną spółkę.